Typ konta:

Użytkownik

 
 

i korzystaj z możliwości jakie daje portal drzewny.

Przywileje użytkownika portalu:

dostęp do całej zawartości portalu,
dostęp do danych adresowych kontrahentów,
możliwość bezpłatnego dodawania ogłoszeń,
możliwość wystawiania opinii,
udział w akcjach promocyjnych,
pierwszeństwo w otrzymywaniu informacji o nowościach,
zaproszenia do udziału w wybranych wydarzeniach.
Typ konta:

Kontrahent

i korzystaj z możliwości jakie daje portal drzewny.

Przywileje kontrahenta:

możliwość dodawania produktów do największej bazy,
dostępnych na polskim rynku produktów drzewnych,
możliwość dodawania usług do bazy usługodawców,
możliwość publikowania artykułów,
możliwość promowania usług na FrontPage
(strona główna portalu),
możliwość korzystania z bazy użytkowników portalu,
a także:
dostęp do całej zawartości portalu,
dostęp do danych adresowych kontrahentów,
możliwość bezpłatnego dodawania ogłoszeń,
możliwość wystawiania opinii,
udział w akcjach promocyjnych,
pierwszeństwo w otrzymywaniu informacji o nowościach,
zaproszenia do udziału w wybranych wydarzeniach.